Om os

Stærke virksomheder i dag er bevidste om, hvad deres interne styrker er, og hvordan de bedst integreres med omverdenen. Det er ikke længere nok at være ”verdensmester” til det, man gør. Den vedvarende succes kommer først, når man konstant integrerer og tilpasser sig den omskiftelige omverdenen, så man forbliver ”verdensmester”, men samtidig gør sit bedste for, at organisationens servicer ligeledes gør omverdenens aktører til ”verdensmestre”. Sparringen med andre ”verdensmestre” gør dig nemlig dygtigere. Jo mere din virksomhed kan gøre for at gøre omverdenen omkring dig stærkere, desto bedre bliver de målbare resultater i sidste ende for dig.

Vi integrerer de processer, der foregår i den enkelte virksomhed, med relevante aktører i omverdenen –  til virksomhedens såvel som til omverdenens bedste.

Gennem C.I.P.s stærke, globale netværk sørger vi for, at din virksomhed bliver bevidst om interne styrker. På den baggrund sørger vi for, at I får overblik over de mest værdifulde aktører at samarbejde med på verdensplan, som kan hjælpe med hele tiden at videreudvikle din organisations styrkepositioner. Vi laver sammen en strategi for, præcis hvordan jeres relationer bedst opbygges og integreres som stærke strategiske alliancer til gavn for alle involverede parter. Og slutteligt står C.I.P. til rådighed for at assistere med selve implementeringen af alt det praktiske arbejde med at opbygge og integrere de strategiske alliancer.

C.I.P. er et danskejet globalt netværk af konsulenter, der er specialiseret i åben innovation, CSV og udvikling, der gør både den enkelte virksomhed og dens relevante entreprenørielle økosystem stærkere.  En virksomhed er aldrig stærkere end det økosystem, den er en del af, og er med til at skabe.

C.I.P.  samler det mest kompetente team til at løse den specifikke opgave. Vi kortlægger sammen opgaven, og sammensætter de kompetencer, erfaringer, sprog, nationaliteter osv., som der er brug for til at løse opgaven med størst mulig værdi for jer.

ÅBEN INNOVATION

CSV

AKTØRER I ØKOSYSTEMET